Όροι χρήσης


Σας καλωσορίζουμε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.papastamou.gr

• Όροι & Προϋποθέσεις χρήσης

1. Οι χρήστες που εισέρχονται και χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του ηλεκτρονικού μας καταστήματος συναινούν και αποδέχονται ρητά και ανεπιφύλακτα τους παρακάτω όρους όπως αυτοί αναγράφονται και τροποποιούνται, χωρίς καμία εξαίρεση.
2. Η www.papastamou.gr
 διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τoυς παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος σύμφωνα με τις ανάγκες της. Επιπρόσθετα αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους επισκέπτες για οποιαδήποτε μεταβολή, μέσα από την ιστοσελίδα του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος.

• Παρεχόμενες πληροφορίες & Προϊόντα


1. H www.papastamou.gr
 δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα της τόσο όσον αφορά στα χαρακτηριστικά των προϊόντων που περιγράφονται όσο και των παρεχομένων υπηρεσιών, αλλά δεν ευθύνεται και δε δεσμεύεται για τυχόν τεχνικά ή τυπογραφικά λάθη που οφείλονται σε παραδρομή κατά την καταχώρηση των δεδομένων στην ιστοσελίδα.

• Περιορισμός ευθύνης

1. Ηwww.papastamou.gr
 δεν μπορεί να παρέχει καμία εγγύηση για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων της, αλλά αναλαμβάνει να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας τους. Επιπρόσθετα στα πλαίσια των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη για περαιτέρω ζημιές που μπορεί να προκύψουν από την εκτέλεση ή μη των παραγγελιών ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης, για οποιαδήποτε αιτία.
2. Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα που μπορεί να παρουσιασθεί στους επισκέπτες κατά την πρόσβαση στον δικτυακό μας τόπο και κατά την διάρκεια αυτής και σχετίζονται με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υλικοτεχνικής υποδομής. Επιπρόσθετα δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη για πράξεις ή / και παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή / και υπηρεσίες ή / και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.
• Υποχρεώσεις Χρήστη

Οι χρήστες συμφωνούν και αναλαμβάνουν να μη χρησιμοποιούν τo ηλεκτρονικό κατάστημα 
www.papastamou.gr για:

1. Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην 
www.papastamou.gr ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου.
2. Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λ.π.
3. Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας).
4. Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων.
5. Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών.
6. Ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων.
7. Παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο.
8. Συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.